SOFT PLAY OYUN ALANLARI

SOFT PLAY OYUN ALANLARI

Soft play oyun alanları her geçen gün artmaktadır. Bu artışın sebebi çocukların soft play oyun alanlarına olan ilgisinin artmasıdır. Günümüzde çocukların doğal oyun alanları azalmaktadır. Hatta bazı büyük şehirlerde hiç yok denecek kadar azdır. Durum böyle olunca çocuklar enerjilerini atmamaktadır. Spor alışkanlıkları kaybolmaktadır. Önceden her çocuk sokakta top oynar parklarda koşup eğlenirdi. Fakat günümüzde bu imkanlar yok olmuş durumdadır. Hep evde duran çocukların beslenme alışkanlıkları bile değişmektedir.

Hareketli yaşamdan kopan çocuklar yediklerini sindiremez, eritemez hale gelmişlerdir. Bu nedenle çocuklarda obezite artmıştır. Artan obezite çocukların gençlik ve ileriki yaşlarını büyük oranda tehdit etmektedir. İleride ortaya çıkan birçok hastalığın sebebinin çocuk yaşta hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenme olduğu belirtilmektedir. Bundan dolayı ebeveynler çocuklarını harekete ve sağlıklı beslenmeye yönlendirmelidirler. Bunun en güzel ve eğlenceli çözümü ise soft play oyun alanlarıdır.

Soft Play oyun alanları çocukların hem eğlenip hem de enerjilerini atmaları için tasarlanmış alanlardır. Bu alanlarda oynayan çocuklar hem günlük ihtiyacı olan hareketli yaşamı gerçekleştirirken hem de diğer çocuklar ile kaynaşmaktadırlar. Diğer çocuklarla iletişime geçen çocuklar diğer çocuklara göre daha çabuk sosyalleşmektedirler. Bundan dolayı çocukların soft play oyun alanlarına düzenli olarak gelmeleri gerekmektedir.

Soft play alanların gün geçtikçe artması çocukların bu alanlara ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Neredeyse her avmde bir tane bulunan bu soft play alanlara ulaşım da kolaydır. Çocukların küçük yaşlarda spor salonuna gitmesi sıkıntılı olacağından dolayı bu alanlar çocukların spor yapmaları için biçilmiş kaftandır.

soft play oyun alanları
soft play oyun alanları

SONUÇ

Sonuç olarak soft play oyun alanlarının tercih oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bu tercih çocukları olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü çocukların doğal oyun alanlarının azalması ve ev hayatına alışmaları çocukların hareketsiz yaşamasına neden olmuştur. Bu hareketsiz yaşam çocukların obez olmasına yol açmıştır. Bireylerin ileri yaşlarda ortaya çıkan rahatsızlıklarının çoğu çocukluktaki hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmeden olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle çocukların düzenli spor ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Çocukların spor ihtiyacını ise en eğlenceli ve en verimli şekilde geçirmesinin yolu soft play alanlardır. Çünkü soft play alanlar çocukların hem fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olurken hem de diğer çocuklarla kaynaşıp daha zevkli vakit geçirmesine olanak sağlamaktadır.

Diğer yazılarımız;

Trambolin Parklarının İnsana Faydaları

Top Havuzu İmalatı

Soft Play İmalatı

TRAMBOLİN PARKI ÜRETİMİ

Trambolin parkı üretimi ve değişen eğlence alışkanları hakkındaki makaleyi aşağıdan okuyabilirsiniz.

TRAMBOLİN PARKI ÜRETİMİ

Dünya gerek sosyal gerek kültürel gerekse de teknolojik olarak sürekli bir değişim içindedir. Bu değişim hiç sonu olmayan bir sürece sahiptir. Teknolojinin gelişmesi ile dünyamız adeta küçük bir şehir haline geldi. Bu gelişmeler doğrultusunda insanlar eğlence şekilleri de değişime uğradı. Önceki nesiller sokaklarda, parklarda oynarken şimdiki nesiller bilgisayar oyunlarından ya da soft play alan olarak tabir edilen yerlerde oyun oynamaktadırlar. Bu soft play alanların en çok tercih edilen çeşidi ise trambolin parklarıdır. Trambolin parklarının bu kadar tercih edilmesinin çeşitli sebepleri vardır.

Bu sebeplerden ilki tabiî ki de çocukların bu alanlarda özgürce hareket edebilmeleridir. Trambolin parklarında yapılan akrobatik hareketler çocukların adrenalin seviyesini yükseltmektedir. Bu sayede çocuklar oyun oynarken heyecan duymaktadırlar. Duyulan heyecan sonucu çocuklar trambolin parkında oynamaktan zevk almaktadırlar. Bundan dolayı günümüzde çocuklar ve gençler trambolin parklarını tercih etmektedirler.

Trambolin parkı tercih edilirken nelere dikkat edilmelidir?

Trambolin parkı tercihi yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok konu vardır. Fakat en önemlileri şunlardır; ilk olarak trambolin parkında kullanılan ürünlerin sağlık açısından en az etkiye sahip olanının kullanılmasıdır. İkinci olarak üretimi yapan firmanın hangi sertifikalara sahip olduğunu bilmek önemlidir. Belki imalatçı hakkındaki bilgilerin toplanması kısa süre içerisinde zor bir durum ya da zaman kaybı gibi gelebilir. Fakat bu unsur çocuklarınız için son derece önemlidir. Çünkü özellikle Çin’de yapılan trambolin parklarının sağlığı hiçe sayacak derecede tehlikeli olduğu görülmüştür. Bundan dolayı Avrupa standartlarında üretim yapan firmaların ürünleri tercih edilmelidir.

Trambolin parkı üreticisi nasıl olmalıdır?

Trambolin parkı üretimi yapılırken üreticinin dikkat etmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurların en önemlisi ise insan sağlığını en iyi koruyan ürünlerin kullanılması ve kurulan iskeletin yeteri kadar sağlam olmasıdır. Eğer trambolin parkı üretimi esnasında kalitesiz ve sağlıksız ürün kullanılırsa, o platformda oyun oynayacak çocukların sağlığı üretim aşamasında tehlikeye atılmış olur. Eğer platform yeteri kadar sağlam temeller üzerine kurulmaz ise ileriki dönemlerde önemli sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu konulara özellikle trambolin parkı işleticilerinin de çok dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca trambolin parkı üreticisi EN 1176 EN1177 Avrupa Birliği Normlarına uygun üretimi yapıyor olması son derece önemlidir. Bu unsurları işletici üreticiden talep etmelidir. Nihai müşteri ise işleticiden talep etmelidir.

TRAMBOLİN PARKI İMALATI
TRAMBOLİN PARKI ÜRETİMİ

SONUÇ

Sonuç olarak dünyamız sosyal, kültüre ve teknolojik olarak devamlı değişmektedir. Bu değişim sonucunda insanların eğlence anlayışı da değişmiştir. Değişen eğlence anlayışı dolayısıyla çocukların ve gençlerin ilgisi trambolin parklarına kaymıştır. Fakat her trambolin parkı yeteri kadar kaliteli ve insan sağlığına etkisiz değildir. Bundan dolayı hem üretici hem işletici hem de nihai müşteri bazı konuları iyi araştırmalıdır. Bu araştırma sonucunda trambolin parkını seçmelidir.

Diğer yazılarımız;

TOP HAVUZU İMALATI

SOFT PLAY İMALATI

TRAMBOLİN İMALATI

TOP HAVUZU İMALATI

Top havuzu imalatı gün geçtikçe artmaktadır. Bundan dolayı top havuzu imalatı konusunu aşağıdaki makalede işledik. Keyifli okumalar.

TOP HAVUZU İMALATI

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte imalat sektöründe de hızlı bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle hizmet sektörüne yönelik üretilen ürünlerin imalatı artmaktadır. Hizmet sektörü altında gelişen birçok iş kolu olduğundan dolayı imal edilen ürün gamı da hayli fazladır. Bu iş kollarından birisi de top havuzu imalatıdır. Top havuzu imalatı yapan firmalar gün geçtikçe gelişmektedir. Bu gelişmenin en temel sebebi top havuzlarına devamlı talebin artmasıdır. Artan talep sayesinde ürün üretimi de artmaktadır. Bu durumun iyi yanlarının olmasının yanında kötü yanları da vardır. Örneğin ürüne talebin artması imalat alanındaki rekabeti de arttırmaktadır. Pastadan pay kapmak isteyen girişimciler ve paylarını büyütmek isteyen imalatçı firmalar daima pazarlama ve ürün kalitesi üzerine çalışmalar yapmaktadırlar.

Top havuzu imalatı esnasında Ar-Ge’nin önemi

Top havuzu imalatı sektöründe üretici firmalar devamlı Ar-Ge çalışması yapmak zorundadırlar. Hem nihai müşteriye daha sağlıklı, daha güvenli ürün sunmak için hem de rekabete yakalanmamak için Ar-Ge çalışması yapmalıdırlar. Aynı zamanda ürünlerin tasarımlarını devamlı güncel tutmalıdırlar. Güncel ve eşi benzeri olmayan tasarımlar daha çok talep görmektedir. Bundan dolayı imalatçılar tasarım bölümüne de yoğunlaşmalıdırlar.

Farklı tasarımların ortaya konması bir süre sonra zorlaşmaktadır. Bundan dolayı üretim bir süre sonra tekrara düşmektedir. Tekrara düşen ürünler ise bir süre sonra eski cazibesini kaybetmektedir. Bundan dolayı tasarım ekibi sadece eldeki imkanlarla bir şeyler çizip, tasarlayıp gerisine karışmayan kişiler olmamalıdırlar. Tasarım ekibi sektörün isteklerini daima takip eden ve bu doğrultuda yenilikler getiren çalışanlardan oluşmalıdır. Sıradan bir tasarıma dahi küçük dokunuşlar yaparak bambaşka bir ürün üretebilme yeteneğine sahip çalışanlar olmalıdırlar. Aynı dinamizm pazarlama ekibinde de bulunmalıdır.

Satış ekibinin de yapacağı pazarlama faaliyetlerinde yaratıcı ve müşteri odaklı olması gerekmektedir. Müşteri ile daima iletişimde olunmalıdır. Reklam faaliyetlerinde güncel kanalları kullanmalıdırlar. Aynı zamanda müşterilerin istek ve arzularını ivedi bir şekilde tasarım ekibine bildirmelidir. Kurumun kalitesini yansıtacak şekilde pazarlama faaliyetlerini sürdürmelidirler.

Top havuzu imalatı
Top havuzu imalatı

SONUÇ

Sonuç olarak gelişen top havuzu imalatı sektöründe girişimciler ve halihazırdaki işleticiler daima yenilik ve farklılık odaklı olmalıdırlar. Bu farklılık öncelikle tasarım ve ürünün içeriğinde olmalıdır. Ürünlerin kalitesinin yüksek olması satışların artmasına yol açmıştır. Aynı zamanda farklı ürün tasarımlarının yapılması da bu artışa destek sağlamıştır. Ortaya konan ürünün satış ekibi tarafından doğru bir şekilde pazarlanması da önem teşkil etmektedir. Güncel iletişim kanallarının kullanılarak yapılan pazarlama faaliyetleri daha başarılı olmaktadır.

Diğer makaleleri de okumanızı tavsiye ederiz.

SOFT PLAY İMALATI

TRAMBOLİN İMALATI

SOFT PLAY İMALATI

Soft play imalatı esnasında karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklara karşı çözümlerin bulunduğu makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

SOFT PLAY İMALATI

Günümüzde soft play oyun alanlarının tercih oranı giderek artmaktadır. Çocukların ilgisini kısa sürede çeken soft play alanlar çocuklara zevkli dakikalar yaşatmaktadır. Soft play alanların tasarımı ne kadar farklı olursa çocukların soft play alanlara olan ilgisi o denli artmaktadır. Bundan dolayı soft play alanların pazarlanması aşamasında tasarımlar önem arz etmektedir. Hatta tasarımın, pazarlamanın en önemli aşaması olduğunu söylemek mümkündür. Tasarımların farklılaşması soft play imalatı aşamasında büyük zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Soft play imalatı hususunda bazı zorluklar oluşmaktadır. Bu zorluklar aşılmadığı taktirde firmalara büyük zararlar vermektedir. Yukarıdaki paragrafta da bahsettiğimiz gibi tasarımın üretim aşamasına etkisi çok yüksektir. Eğer tasarım ekibi üretimi çok zor bir ürün ortaya koyarlarsa ve müşteri tarafından talep edilirse üretim bölümü bu ürünün üretimi konusunda büyük sıkıntı yaşar. Bu sıkıntı ürünün planlanan sürede yetişememesinden, istenilen kalitede olamamasına kadar birçok sorun doğurur. Bundan dolayı üretim sürecinde bulunan tüm departmanlar birbiri ile koordineli bir şekilde çalışmalıdırlar. Ancak bu şekilde üretim başarılı şekilde ilerler.

Üretimin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli olan bir diğer unsur ise üretim yönetiminin düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Gerek sosyal bilimlerden gerekse de sayısal bilimlerden yararlanılarak başta zaman olmak üzere diğer maliyetleri de en düşük seviyede olacak şekilde planlanmalıdır. Üretimin bu planlama doğrultusunda kontrolünün yapılması gereklidir. Yapılan kontroller sonucunda ulaşılan verilerin toplanıp analiz edilmesi gerekmektedir. Analizi sonuçları incelenerek sorunlu bölümlerdeki sorunlar çözülmelidir.

SOFT PLAY İMALATI
SOFT PLAY İMALATI

SONUÇ

Sonuç olarak soft play imalatında dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Bu unsurların hepsi birbiri ile iletişim halindedir.  Bundan dolayı soft play üretimi esnasında bütün birimler birbiri ile koordineli şekilde çalışmalıdır. Aynı zamanda maliyetleri düşürmek için ve kaliteli bir üretim süreci geçirmek için sosyal ve sayısal bilimlerden yardım alınmalıdır. Tabiri caizse işi matematiğe dökmek gerekmektedir. Bütün üretim süreci şeffaf olmalıdır. Üretime katılan her bireyin görev tanımı sade ve anlaşılır olmalıdır. Görevlerin sınırları belirlenmelidir.

Diğer yazılarımızı aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz;

Trambolin İmalatı

Soft Play Alanlar ve İhracat

Soft Play Alanlar ve Obezite

Soft Play Alanlar ve Obezite

SOFT PLAY ALANLAR ve OBEZİTE

Soft Play alanlar ve Obezitenin arasındaki ilişkiyi aşağıdaki yazımızdan inleyebilirsiniz:

Günümüzde çocukların eğlence anlayışı çevresel ve teknolojik gelişmelerden dolayı bir takım değişimler gösterdi. Örneğin artık sokaklarda grupça oyun oynayan çocuk sayısı hiç yok denecek kadar azaldı. Sokakların yerini internet cafeler, evdeki tablet ve bilgisayarlar aldı. Bu durum çocuklarımızı dışarıdaki tehlikelerden korumak için iyi bir çözüm gibi görünse de aslında çocuklarımıza bir yandan da zarar vermektedir. Başlıca zararları şunlardır; uzun süre bilgisayar başında oturan bireyler eklem ağrıları ve omurilik bağlantılı ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmaktadırlar. İkinci olarak çocukların konuşma ve iletişim becerilerini yitirmeye başladığı ve daha az iletişim kurarak içine kapanık bireyler olduğu gözlemlenmiştir. Üçüncü büyük neden ise çağımızın ve geleceğimizin önemli rahatsızlıklarından obezite sorunudur. Yapılan araştırmalarda çocukluk çağında kilolu olan çocukların %40 ‘ı ileri yaşlarda obezite ve obeziteye bağlı rahatsızlıkları yaşadıkları araştırmalarda belirtilmiştir.

Uzmanların obezite rahatsızlığını yenmenin en önemli unsurlarından birisinin hareket etmek ve sağlıklı beslenmek olduğunu belirtmişlerdir. Eğer çocuklarımız yeteri kadar hareket etmiyorlarsa sağlıklı beslenmelerine rağmen obez olma olasılıkları yükseliyor. Bundan dolayı çocuklarımız daha fazla hareket halinde olmalıdırlar.

Bu zamanda çocuklarımızın sokakta oynayamayacaklarından ve çocuklarımıza hareket gerektiğinden dolayı soft play alanlar bu konuda oldukça faydalı olabilirler. Soft play alan, çocukların zarar görmeden, kendi yaşıtları ile birlikte eğlenceli vakit geçirecekleri yerlere soft play alan denmektedir. Soft play alanların bir başka avantajı ise başlarında daima bir yetişkinin bekleyerek onların zarar görmelerini engellemektir. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde çocuklarımızın yeni arkadaşlarla tanışması ve onlarla kaynaşıp iletişimini güçlendirerek, ileriki zamanlarda daha özgüvenli bir birey olmasının da önü açılmış oluyor.

soft play
Soft Play

SONUÇ

Obezitenin önüne geçebilmek için daima hareket halinde olarak vücudumuza iyi bakmalıyız. Vücudumuza iyi bakmanın en önemli iki unsuru ise spor yapmak ve sağlıklı beslenmektir. Sağlıklı beslenme konusunu zaten ailedeki anneler en iyi şekilde yaptıkları için geriye sadece spor yapmak kalıyor. Onu da bırakın soft play alanlar sizin ve çocuğunuz için sporu eğlenceli hale getirsin. Unutulmaması gereken son konu ise bu eğlence alanlarının son derece kaliteli, sağlıklı ve güvenli olması gerekliliğidir. Çünkü çocuklarımızı bir hastalıktan korumak isterken diğer bir rahatsızlığa sürüklemek istemeyiz.

 

Diğer yazılarımız : Papatya Minder