TOP HAVUZU İMALATI VE İŞÇİLİK

Top havuzu imalatı ve işçilik arasındaki bağlantıyı işlediğimiz makalemizin içerisinde top havuzu imalatının zorluklarına da değindik.

TOP HAVUZU İMALATI VE İŞÇİLİK

Top havuzları çocuklar tarafından her geçen gün daha çok tercih edilmektedir. Top havuzu alanlarının sağladığı olanaklar çocukların vazgeçilmez bir deneyim yaşamalarını sağlamaktadır. Çocuklara hem fiziksel hem de zihinsel katkısı olan top havuzu alanlarının ayrıca sosyal olarak da katkısı vardır. Platformların çok katlı olması ve çeşitli oyuncaklardan oluşması çocukların ilgisini çekmekle birlikte enerjilerini harcamalarına yol açmaktadır. Böylece çocuklar günlük hareket ihtiyaçlarını bu alanlarla eğlenerek geçirebilmektedirler. Zihinsel olarak da birçok oyun bulunan top havuzu alanlarında çocukların zihinsel aktiviteleri de gelişmektedir. Ayrıca birçok çocuğunu birlikte oyun oynaması çocukların birbiri ile kaynaşmasına yol açmaktadır. Bu sayede de çocukların sosyal yönleri gelişmektedir.

Top havuzlarının çocuklara olan katkıları gün geçtikçe artmaktadır. Fakat bu bazı top havuzu alanları için geçerli değildir. Çünkü bazı top havuzları çok basit ve sıradan üretilmektedir. Bundan dolayı da hem çocuklar açısından hem de işletici açısından tercih oranı düşmektedir. Devamlı gelişen ve değişen dünyamızda insanların tercihleri de çok hızlı değişmektedir. Bundan dolayı top havuzu imalatçıları ürünlerini devamlı güncellemelidirler. Top havuzu imalatı ve montajı aşamasında işçilik son derece önemlidir.

TOP HAVUZU İMALATI VE İŞÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Top havuzu imalatı ve işçilik arasında önemli bir bağ bulunmaktadır. Top havuzu alanları her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak da top havuzu alanlarının büyüklükleri de artmaktadır. Bundan dolayı top havuzu üretimi ve montajı zorlaşmaktadır. Bu nedenle top havuzu imalatında işçilik son derece önem kazanmaktadır. Tasarlanan her parçanın ince hesaplarla üretilmesi gerekmektedir. Ayrıca montajın da son derece ince hesaplarla tasarlanıp sorunsuz yapılması gerekmektedir. Bu süreçlerin en iyi işleyebilmesi içinse işçiliğin son derece kaliteli olması gerekmektedir.

top havuzu imalatı ve işçilik
top havuzu imalatı ve işçilik

SONUÇ

Sonuç olarak top havuzu alanları gün geçtikçe daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Bu tercih sonucunda top havuzu imalatı artmıştır. Artan top havuzları beraberinde daha büyük top havuzu alanları isteği ve arzusu oluşturmuştur. İmalat sektörü bu istek ve arzuya karşılık vermiştir. Fakat gün geçtikçe büyüyen alanlar birçok karmaşıklığı da beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı top havuzu imalatı zorlaşmaya başlamıştır. Bu zorluklardan kurtulabilmenin en hızlı yolu ise yapılan işçiliğin güzel ve kaliteli olmasıdır. Gerek tasarımda gerek üretimde gerekse de montajda işçilik ne kadar kaliteli ise ortaya çıkan ürün de o kadar kalitelidir. Ayrıca işçiliğin her aşamada kaliteli olması montajın da sorunsuz olmasına yol açmaktadır. Bütün bu aşamalarda işçilik son derece kaliteli olduğu zaman ise firmanın maliyetleri ciddi miktarda düşmektedir.

Diğer yazılarımız;

Soft play oyun alanları

Trambolin parkı üretimi

Top havuzu imalatı

SOFT PLAY OYUN ALANLARI

SOFT PLAY OYUN ALANLARI

Soft play oyun alanları her geçen gün artmaktadır. Bu artışın sebebi çocukların soft play oyun alanlarına olan ilgisinin artmasıdır. Günümüzde çocukların doğal oyun alanları azalmaktadır. Hatta bazı büyük şehirlerde hiç yok denecek kadar azdır. Durum böyle olunca çocuklar enerjilerini atmamaktadır. Spor alışkanlıkları kaybolmaktadır. Önceden her çocuk sokakta top oynar parklarda koşup eğlenirdi. Fakat günümüzde bu imkanlar yok olmuş durumdadır. Hep evde duran çocukların beslenme alışkanlıkları bile değişmektedir.

Hareketli yaşamdan kopan çocuklar yediklerini sindiremez, eritemez hale gelmişlerdir. Bu nedenle çocuklarda obezite artmıştır. Artan obezite çocukların gençlik ve ileriki yaşlarını büyük oranda tehdit etmektedir. İleride ortaya çıkan birçok hastalığın sebebinin çocuk yaşta hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenme olduğu belirtilmektedir. Bundan dolayı ebeveynler çocuklarını harekete ve sağlıklı beslenmeye yönlendirmelidirler. Bunun en güzel ve eğlenceli çözümü ise soft play oyun alanlarıdır.

Soft Play oyun alanları çocukların hem eğlenip hem de enerjilerini atmaları için tasarlanmış alanlardır. Bu alanlarda oynayan çocuklar hem günlük ihtiyacı olan hareketli yaşamı gerçekleştirirken hem de diğer çocuklar ile kaynaşmaktadırlar. Diğer çocuklarla iletişime geçen çocuklar diğer çocuklara göre daha çabuk sosyalleşmektedirler. Bundan dolayı çocukların soft play oyun alanlarına düzenli olarak gelmeleri gerekmektedir.

Soft play alanların gün geçtikçe artması çocukların bu alanlara ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Neredeyse her avmde bir tane bulunan bu soft play alanlara ulaşım da kolaydır. Çocukların küçük yaşlarda spor salonuna gitmesi sıkıntılı olacağından dolayı bu alanlar çocukların spor yapmaları için biçilmiş kaftandır.

soft play oyun alanları
soft play oyun alanları

SONUÇ

Sonuç olarak soft play oyun alanlarının tercih oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bu tercih çocukları olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü çocukların doğal oyun alanlarının azalması ve ev hayatına alışmaları çocukların hareketsiz yaşamasına neden olmuştur. Bu hareketsiz yaşam çocukların obez olmasına yol açmıştır. Bireylerin ileri yaşlarda ortaya çıkan rahatsızlıklarının çoğu çocukluktaki hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmeden olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle çocukların düzenli spor ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Çocukların spor ihtiyacını ise en eğlenceli ve en verimli şekilde geçirmesinin yolu soft play alanlardır. Çünkü soft play alanlar çocukların hem fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olurken hem de diğer çocuklarla kaynaşıp daha zevkli vakit geçirmesine olanak sağlamaktadır.

Diğer yazılarımız;

Trambolin Parklarının İnsana Faydaları

Top Havuzu İmalatı

Soft Play İmalatı

TRAMBOLİN PARKLARININ İNSAN BEDENİNE FAYDALARI

Trambolin parkı alanlarının insan bedeninie faydalarını işlediğimiz makalemizin içeriğinde trambolin parklarının ne kadar önemli olduğunu anlattık.

TRAMBOLİN PARKLARININ İNSAN BEDENİNE FAYDALARI

                Trambolin parkları günümüzde hem çocukların hem de yetişkinlerin özgürce eğlenebildikleri eğlence merkezleri haline gelmiştir. Trambolin parkları önceden sadece çocukların dışarıda kısa sürelerde vakit geçirmesi için tasarlanmıştır. Fakat günümüzde bütün gününü trambolin parkının içinde geçirebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Buna en güzel örnek ise trambolin parkı kompleksinin içinde kafe konseptinin de yer almasıdır. Böylece hem yetişkin bireyler oturup kahvelerini içebilirken çocuklarıda trambolin parkında doyasıya vakit geçirmektedir. Trambolin parklarının içinde kafe olması çocukların trambolin parkında daha fazla vakit geçirmesini de sağlamaktadır.

                Trambolin parklarının gelişimi gençlerin hayatındaki en büyük eksikliğe çözüm bulmaktadır. Bu eksiklik sporsuz, hareketsiz yaşamdır. Trambolin parklarında harcanan efor sayesinde çocuklar daha dinç hale gelmektedir. Bu alanlarda oynayan çocukların vücut gelişimleri diğer çocuklara oranla daha güçlü şekilde gerçekleşmektedir. Çocukların haftada iki defa trambolin parklarında oynaması çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkısı olmaktadır.

Günümüzde çocuklar telefon, tablet, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürüne rahatça ulaşabilmektedir. Bu nedenle çocuklar evlerinden dışarıya çıkmadan oyun oynamaktadır. bu sebeple çocukların spor alışkanlıkları gittikçe düşmektedir. Aynı şey genç nüfus için de geçerlidir. Genç nüfusun telefonlara olan bağımlılığı, e sporlara olan düşkünlüğünden dolayı hareketli yaşamları gittikçe azalmaktadır. Fakat trambolin parkları bu sıkıntıya çözüm getirmektedir. Çünkü trambolin parkları çocuklara ve gençlere oynadığı oyundaki hareketleri yapma imkanı vermektedir.

Trambolin parkı alanlarına kaç defa gidilmelidir?

                Trambolin parklarının yapısı gereği birçok akrobatik harekete imkan sağlamaktadır. Etrafındaki yumuşak doku sayesinde yaralanma ya da zedelenme riski en düşük seviyededir. Bundan dolayı ailelerin de içi rahat etmektedir. Çocukların beden gelişimi için trambolin parkları eşi bulunmaz alanlardandır. Bundan dolayı trambolin parklarına çocuklar ve gençler haftada en az 2 defa gitmelidirler.

trambolin parkı
trambolin parkı

SONUÇ

                Sonuç olarak trambolin parkı alanları günümüzde çok tercih edilmektedir. Bu talep sonucunda trambolin parkları hızlı bir değişime girmiştir. Bu değişimin getirdiği birçok olumlu konu bulunmaktadır. Bunlardan birisi çocukların ve gençlerin hareketsiz yaşantılarına canlılık, hareket getirmesidir. Teknolojik aletlere düşkünlüğün her geçen gün arttığı dünyamızda trambolin parkları bu hareketsiz yaşamın değişmesine imkan sağlamaktadır. Bundan dolayı çocuklar ve gençler haftada en az 2 defa trambolin parklarına gitmelidirler.

 

Diğer yazılarımız;

Soft Play Alanlar ve İhracat

Top Havuzu İmalatı

Soft Play İmalatı

TRAMBOLİN PARKI ÜRETİMİ

Trambolin parkı üretimi ve değişen eğlence alışkanları hakkındaki makaleyi aşağıdan okuyabilirsiniz.

TRAMBOLİN PARKI ÜRETİMİ

Dünya gerek sosyal gerek kültürel gerekse de teknolojik olarak sürekli bir değişim içindedir. Bu değişim hiç sonu olmayan bir sürece sahiptir. Teknolojinin gelişmesi ile dünyamız adeta küçük bir şehir haline geldi. Bu gelişmeler doğrultusunda insanlar eğlence şekilleri de değişime uğradı. Önceki nesiller sokaklarda, parklarda oynarken şimdiki nesiller bilgisayar oyunlarından ya da soft play alan olarak tabir edilen yerlerde oyun oynamaktadırlar. Bu soft play alanların en çok tercih edilen çeşidi ise trambolin parklarıdır. Trambolin parklarının bu kadar tercih edilmesinin çeşitli sebepleri vardır.

Bu sebeplerden ilki tabiî ki de çocukların bu alanlarda özgürce hareket edebilmeleridir. Trambolin parklarında yapılan akrobatik hareketler çocukların adrenalin seviyesini yükseltmektedir. Bu sayede çocuklar oyun oynarken heyecan duymaktadırlar. Duyulan heyecan sonucu çocuklar trambolin parkında oynamaktan zevk almaktadırlar. Bundan dolayı günümüzde çocuklar ve gençler trambolin parklarını tercih etmektedirler.

Trambolin parkı tercih edilirken nelere dikkat edilmelidir?

Trambolin parkı tercihi yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok konu vardır. Fakat en önemlileri şunlardır; ilk olarak trambolin parkında kullanılan ürünlerin sağlık açısından en az etkiye sahip olanının kullanılmasıdır. İkinci olarak üretimi yapan firmanın hangi sertifikalara sahip olduğunu bilmek önemlidir. Belki imalatçı hakkındaki bilgilerin toplanması kısa süre içerisinde zor bir durum ya da zaman kaybı gibi gelebilir. Fakat bu unsur çocuklarınız için son derece önemlidir. Çünkü özellikle Çin’de yapılan trambolin parklarının sağlığı hiçe sayacak derecede tehlikeli olduğu görülmüştür. Bundan dolayı Avrupa standartlarında üretim yapan firmaların ürünleri tercih edilmelidir.

Trambolin parkı üreticisi nasıl olmalıdır?

Trambolin parkı üretimi yapılırken üreticinin dikkat etmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurların en önemlisi ise insan sağlığını en iyi koruyan ürünlerin kullanılması ve kurulan iskeletin yeteri kadar sağlam olmasıdır. Eğer trambolin parkı üretimi esnasında kalitesiz ve sağlıksız ürün kullanılırsa, o platformda oyun oynayacak çocukların sağlığı üretim aşamasında tehlikeye atılmış olur. Eğer platform yeteri kadar sağlam temeller üzerine kurulmaz ise ileriki dönemlerde önemli sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu konulara özellikle trambolin parkı işleticilerinin de çok dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca trambolin parkı üreticisi EN 1176 EN1177 Avrupa Birliği Normlarına uygun üretimi yapıyor olması son derece önemlidir. Bu unsurları işletici üreticiden talep etmelidir. Nihai müşteri ise işleticiden talep etmelidir.

TRAMBOLİN PARKI İMALATI
TRAMBOLİN PARKI ÜRETİMİ

SONUÇ

Sonuç olarak dünyamız sosyal, kültüre ve teknolojik olarak devamlı değişmektedir. Bu değişim sonucunda insanların eğlence anlayışı da değişmiştir. Değişen eğlence anlayışı dolayısıyla çocukların ve gençlerin ilgisi trambolin parklarına kaymıştır. Fakat her trambolin parkı yeteri kadar kaliteli ve insan sağlığına etkisiz değildir. Bundan dolayı hem üretici hem işletici hem de nihai müşteri bazı konuları iyi araştırmalıdır. Bu araştırma sonucunda trambolin parkını seçmelidir.

Diğer yazılarımız;

TOP HAVUZU İMALATI

SOFT PLAY İMALATI

TRAMBOLİN İMALATI

TOP HAVUZU İMALATI

Top havuzu imalatı gün geçtikçe artmaktadır. Bundan dolayı top havuzu imalatı konusunu aşağıdaki makalede işledik. Keyifli okumalar.

TOP HAVUZU İMALATI

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte imalat sektöründe de hızlı bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle hizmet sektörüne yönelik üretilen ürünlerin imalatı artmaktadır. Hizmet sektörü altında gelişen birçok iş kolu olduğundan dolayı imal edilen ürün gamı da hayli fazladır. Bu iş kollarından birisi de top havuzu imalatıdır. Top havuzu imalatı yapan firmalar gün geçtikçe gelişmektedir. Bu gelişmenin en temel sebebi top havuzlarına devamlı talebin artmasıdır. Artan talep sayesinde ürün üretimi de artmaktadır. Bu durumun iyi yanlarının olmasının yanında kötü yanları da vardır. Örneğin ürüne talebin artması imalat alanındaki rekabeti de arttırmaktadır. Pastadan pay kapmak isteyen girişimciler ve paylarını büyütmek isteyen imalatçı firmalar daima pazarlama ve ürün kalitesi üzerine çalışmalar yapmaktadırlar.

Top havuzu imalatı esnasında Ar-Ge’nin önemi

Top havuzu imalatı sektöründe üretici firmalar devamlı Ar-Ge çalışması yapmak zorundadırlar. Hem nihai müşteriye daha sağlıklı, daha güvenli ürün sunmak için hem de rekabete yakalanmamak için Ar-Ge çalışması yapmalıdırlar. Aynı zamanda ürünlerin tasarımlarını devamlı güncel tutmalıdırlar. Güncel ve eşi benzeri olmayan tasarımlar daha çok talep görmektedir. Bundan dolayı imalatçılar tasarım bölümüne de yoğunlaşmalıdırlar.

Farklı tasarımların ortaya konması bir süre sonra zorlaşmaktadır. Bundan dolayı üretim bir süre sonra tekrara düşmektedir. Tekrara düşen ürünler ise bir süre sonra eski cazibesini kaybetmektedir. Bundan dolayı tasarım ekibi sadece eldeki imkanlarla bir şeyler çizip, tasarlayıp gerisine karışmayan kişiler olmamalıdırlar. Tasarım ekibi sektörün isteklerini daima takip eden ve bu doğrultuda yenilikler getiren çalışanlardan oluşmalıdır. Sıradan bir tasarıma dahi küçük dokunuşlar yaparak bambaşka bir ürün üretebilme yeteneğine sahip çalışanlar olmalıdırlar. Aynı dinamizm pazarlama ekibinde de bulunmalıdır.

Satış ekibinin de yapacağı pazarlama faaliyetlerinde yaratıcı ve müşteri odaklı olması gerekmektedir. Müşteri ile daima iletişimde olunmalıdır. Reklam faaliyetlerinde güncel kanalları kullanmalıdırlar. Aynı zamanda müşterilerin istek ve arzularını ivedi bir şekilde tasarım ekibine bildirmelidir. Kurumun kalitesini yansıtacak şekilde pazarlama faaliyetlerini sürdürmelidirler.

Top havuzu imalatı
Top havuzu imalatı

SONUÇ

Sonuç olarak gelişen top havuzu imalatı sektöründe girişimciler ve halihazırdaki işleticiler daima yenilik ve farklılık odaklı olmalıdırlar. Bu farklılık öncelikle tasarım ve ürünün içeriğinde olmalıdır. Ürünlerin kalitesinin yüksek olması satışların artmasına yol açmıştır. Aynı zamanda farklı ürün tasarımlarının yapılması da bu artışa destek sağlamıştır. Ortaya konan ürünün satış ekibi tarafından doğru bir şekilde pazarlanması da önem teşkil etmektedir. Güncel iletişim kanallarının kullanılarak yapılan pazarlama faaliyetleri daha başarılı olmaktadır.

Diğer makaleleri de okumanızı tavsiye ederiz.

SOFT PLAY İMALATI

TRAMBOLİN İMALATI

SOFT PLAY İMALATI

Soft play imalatı esnasında karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklara karşı çözümlerin bulunduğu makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

SOFT PLAY İMALATI

Günümüzde soft play oyun alanlarının tercih oranı giderek artmaktadır. Çocukların ilgisini kısa sürede çeken soft play alanlar çocuklara zevkli dakikalar yaşatmaktadır. Soft play alanların tasarımı ne kadar farklı olursa çocukların soft play alanlara olan ilgisi o denli artmaktadır. Bundan dolayı soft play alanların pazarlanması aşamasında tasarımlar önem arz etmektedir. Hatta tasarımın, pazarlamanın en önemli aşaması olduğunu söylemek mümkündür. Tasarımların farklılaşması soft play imalatı aşamasında büyük zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Soft play imalatı hususunda bazı zorluklar oluşmaktadır. Bu zorluklar aşılmadığı taktirde firmalara büyük zararlar vermektedir. Yukarıdaki paragrafta da bahsettiğimiz gibi tasarımın üretim aşamasına etkisi çok yüksektir. Eğer tasarım ekibi üretimi çok zor bir ürün ortaya koyarlarsa ve müşteri tarafından talep edilirse üretim bölümü bu ürünün üretimi konusunda büyük sıkıntı yaşar. Bu sıkıntı ürünün planlanan sürede yetişememesinden, istenilen kalitede olamamasına kadar birçok sorun doğurur. Bundan dolayı üretim sürecinde bulunan tüm departmanlar birbiri ile koordineli bir şekilde çalışmalıdırlar. Ancak bu şekilde üretim başarılı şekilde ilerler.

Üretimin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli olan bir diğer unsur ise üretim yönetiminin düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Gerek sosyal bilimlerden gerekse de sayısal bilimlerden yararlanılarak başta zaman olmak üzere diğer maliyetleri de en düşük seviyede olacak şekilde planlanmalıdır. Üretimin bu planlama doğrultusunda kontrolünün yapılması gereklidir. Yapılan kontroller sonucunda ulaşılan verilerin toplanıp analiz edilmesi gerekmektedir. Analizi sonuçları incelenerek sorunlu bölümlerdeki sorunlar çözülmelidir.

SOFT PLAY İMALATI
SOFT PLAY İMALATI

SONUÇ

Sonuç olarak soft play imalatında dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Bu unsurların hepsi birbiri ile iletişim halindedir.  Bundan dolayı soft play üretimi esnasında bütün birimler birbiri ile koordineli şekilde çalışmalıdır. Aynı zamanda maliyetleri düşürmek için ve kaliteli bir üretim süreci geçirmek için sosyal ve sayısal bilimlerden yardım alınmalıdır. Tabiri caizse işi matematiğe dökmek gerekmektedir. Bütün üretim süreci şeffaf olmalıdır. Üretime katılan her bireyin görev tanımı sade ve anlaşılır olmalıdır. Görevlerin sınırları belirlenmelidir.

Diğer yazılarımızı aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz;

Trambolin İmalatı

Soft Play Alanlar ve İhracat

Soft Play Alanlar ve Obezite

TRAMBOLİN İMALATI

TRAMBOLİN İMALATI

Günümüzde şehirlerin kalabalıklaşması, suç oranının artması gibi durumlar çocukları güvenli oyun alanlarına yönlendirmektedir. Aslında çocuklardan önce aileleri yönlendirmektedir. Yani sokakta ya da parkta oyun oynayan çocuk sayıcı gittikçe azalmaktadır. Bu durum da aileleri trambolin, top havuzu, soft play gibi oyun alanlarına yönlendiriyor. Bundan dolayı trambolin imalatı artış göstermektedir.

Trambolin imalatının artış göstermesi bazı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu sıkıntıların en başında kalitesiz üretim gelmektedir. İkinci olarak ise ürünlerin sıradanlaşması ve eskisi kadar rağbet görmemesi gelmektedir. Bu iki unsur trambolin imalatı sırasında büyük sorunlara sebep olmaktadır. Örneğin trambolin imalatı sırasında kullanılan hammaddeler çevreye en az şekilde zarar vermelidir. Aynı zamanda kullanılan ürünler insan sağlığını tehdit etmemelidir. Tabiî ki bu unsurları ilk bakışta ayırt etmek pek mümkün değildir. Makalemizin ilerleyen bölümlerinde bu konuda detaylı açıklama verilecektir.

Üstteki makalede söylediğimiz gibi trambolin imalatının bir diğer sıkıntısı ise ürünlerin birbirine benzemesi sorunudur. Trambolin parkları insanları eğlendirmek için üretilmektedir. Bundan dolayı trambolin parklar, soft play alanlar, top havuzları beğeniye göre rekabet eden sektörlerdir diyebiliriz. Beğeniye göre rekabetin hakim olduğu bu sektör de insanlar beğendikleri oyun parklarını tercih etmektedirler. Bu yüzden yetişkinler ya da çocuklar daima farklı olan ürünleri tercih ederler. Eğer ürünler güncellenmez, farklılaşmaz ve sıradanlaşır ise üretici ve işletmeci rekabet gücünü kaybeder ve zarar etmeye başlar. Farklılaşmanın birçok unsuru vardır. Bu unsurları makalemizin devamında anlatacağız.

Trambolin Parkı’nın kaliteli olduğunu nasıl anlarız?

                Trambolin parkları çocuklarla ya da yetişkinlerle direkt temas kurduğu için bu maddelerin insan sağlığını etkilememesi gerekir. Bundan dolayı her ülke kendi standartlarına göre çeşitli testler istemektedirler. Bu belgelerin başında iki tane önemli test yer almaktadır. Bu belgeler EN 1176 ve EN1177 Belgeleridir.

EN 1176 testi Oyun Parkı Ekipmanları için istenen bir kalite kontrol belgesidir. Bu belgeyi bütün Avrupa Birliği ülkeleri istemektedir. EN 1177 testi ise Oyun Parkı Ekipmanlarının kurulacağı alan için istenen kalite kontrol belgesidir. EN 1177 de bütün Avrupa Birliği ülkeleri tarafından istenmektedir. Trambolin parkının kalitesinden şüphe ediyorsanız, trambolin imalatı yapan firmadan bu belgeleri isteyebilirsiniz. Eğer bu belgeler yok ise o firma ile çalışmamanızı tavsiye ederiz.

Trambolin Parkı Nasıl Farklılaşır?

Trambolin Parklarının her geçen gün arttığından bahsetmiştik. Fakat bu artış gün geçtikçe rekabeti arttırmaktadır. Bundan dolayı hem üretici firmalar hem de işletici firmalar daha çok yatırım yapmak zorundan kalmaktadırlar. Bundan dolayı firmalar mutlaka farklılaşmalıdırlar. İmalatçı firmalar açısından farklılaşmanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

  • Ürün çeşitlendirme
  • Ürün farklılaştırma
  • Satış sonrası hizmetler
  • Konumlandırma

gibi çeşitli farklılaştırma stratejileri vardır.

Ürün Çeşitlendirme:  Üretilen ürünlerin birçok çeşidi olmalıdır. Örneğin renk çeşidi ya da tercihe bağlı bazı bölümlerin özelleştirilmesi gibi çeşitlendirmeler yapılabilir.

Ürün Farklılaştırma:  Ürünler ne kadar farklı olursa üretici firmanın tercih oranı o kadar artmaktadır. Bundan dolayı ürünler devamlı yeni tasarımlarla farklılaştırılmalıdır.

Satış Sonrası Hizmetler: Ürünlerin farklılaşması bir aşamaya kadar fayda sağlayacaktır. Fakat rekabet ortamında diğer firmalarında ürün farklılaştırması yoluna gitmesi sonucu daha farklı seçenekler ortaya koyulmalıdır. Bunlardan biriside satış sonrası hizmetlerdir. Satılan ürünün satış sonrasındaki garantisi, satış sonrası şikayetlerin dikkate alınması eğer olumsuz bir durum varsa bunu düzeltilmesi gibi hizmetler müşteriler nezdinde firmayı farklılaştıracaktır.

Konumlandırma: Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetleri ile müşterinin zihininde olumlu bir şekilde konumlandırmak çok önemlidir. Eğer ürünler güvenilir, sağlam ve kaliteli olarak müşteri zihnine konumlandırılırsa, ürünlerin tercih oranı artacaktır.

Sonuç olarak değişen dünya isteklerine göre ve artan talepten dolayı trambolin imalatı konusunda bazı sıkıntılar meydana gelmektedir. Bu sıkıntılardan en önemli iki tanesi ise kalitesiz üretim ve sıradanlaşan ürün grubudur. Bu iki sıkıntının işletmeler ve üreticiler açısından farklı çözüm yolları bulunmaktadır. Bu çözüm yolları yukarıdaki makalede yazıldığı gibidir.

trambolin parkı

Diğer makalelerimizi okumak isterseniz, aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.

Soft play alanlar ve ihracat.

Soft play alanlar ve AVMlerin gelişimi

Soft play alanlar ve obezite

SOFT PLAY ALANLAR ve İHRACAT

Soft play alanlan ihracatının ülke ekonomisini, aşağıda yazdığımız makaleden okuyabilirsiniz:

SOFT PLAY ALANLAR ve İHRACAT

Dünyamızın her geçen gün artan nüfusu bazı ülkelerde 7 – 18 yaş aralığında bireylerin artmasına yol açmıştır. Bundan dolayı bu ülkelerdeki kamu ve özel sektör yatırımları çocukların ve gençlerin bulunduğu kitleye kaymaktadır. Durum böyle olunca çocuklara ve gençlere yönelik eğlence ürünlerinin üretilmesine de büyük yatırımlar yapılmaktadır. Pazarın giderek büyümesinden dolayı ülkemizin de bu sektöre girerek bu sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek firmalara destek olması gerekmektedir. Özellikle özel ilgi gerektiren proje ürünleri üreten firmalara ayrıca destekte bulunulmalıdır. Bu destekler sadece maddi olarak değil manevi olarak da hissedilmelidir. Proje ürünleri üreten firmalara manevi destek olarak, işlerinin kolaylaşması için gümrük işlemlerinde kolaylıklar sağlanabilir ya da gençlere ya da çocuklara yönelik eğlence sektörlerinin geliştiği ülkelere yapılacak pazarlama faaliyetlerinde firmaların yanında olunması büyük önem taşımaktadır.

Sosyal hakların çoğaldığı ve her çocuğa ayrı ilgi gösterilen ülkelere yapılacak pazarlama faaliyetleri, ülkemizdeki proje üretimi yapan firmaları müşteri bulmak adına rahatlatacaktır. Ülkemizde eğlence sektörü adına birçok alanda üretim yapılmaktadır. Ve bu ürünlerin birçoğu yurt dışına ihraç edilmektedir. Çocuklar ve gençler için üretilen ürünlerden biriside soft play alanlardır.

Soft Play Alanların İhracata Katkıları Nelerdir?

Soft play alanlar yapıları gereği karmaşık üretim aşamalarına sahip ürünlerdir. Özellikle seri üretim olmayan, her müşteri için ayrı çizim ve üretim yapılan soft play ürünlerde üretim aşaması daha karmaşıktır. Çünkü üretilen ürün her defasında farklılaşmaktadır. Müşterilerin istek ve görüşleri, üretici firmadaki tasarımcıların hayal güçleri ürünün ortaya çıkmasında ana rol oynamaktadır. Bundan dolayı soft play imalatı düşünüldüğünden daha zor bir hale gelmektedir. Ülkemizde yurt içi ve yurt dışı soft play vb. ürünleri üretip satan birçok firma vardır. Yurt içi talebi karşılayan firmaları bu yazımızda incelemeyeceğiz. İhracat üzerine konuştuğumuzdan dolayı yurt dışı satış yapan firmalar hakkında yazımıza devam edeceğiz.

Örnek İşletme

Bu yazımıza örnek seçtiğimiz işletmemiz Akdeniz Bölgesinde ihracat ikincisi olan Antalya Park şirketidir. Şirketin çalışanlarının hepsi ayrı bir enerji ve sevgi ile işlerine sarıldıkları için proje üretimlerinde başarı elde etmişlerdir. Bu başarı ise onların yurt dışında tanınmasına ön ayak olmuştur. Şirketin isminden de anlaşılacağı üzere şirket Antalya’da faaliyet göstermektedir. Genellikle ürünlerini Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine pazarlayan işletme her geçen gün işinde daha da uzmanlaşmaktadır. Ayrıca şirket prensipleri gereği şeffaflığı ön planda tutan Antalya Park şirketi, kendilerini ziyaret etmek isteyen bütün potansiyel müşterilerini fabrikalarında ağırlamak istemektedir. Antalya turizm açısından çok gelişmiş bir şehir olduğundan dolayı ziyarete gitmişken tatil yapmayı da düşünüyorsanız Antalya Park sizin adınıza bütün organizasyonu yapmaktadır. Verdiği hizmetlerle neden tercih nedeni olduğunu gözler önüne seren Antalya Park yaptığı ihracatla ve sağladığı istihdam sayesinde ülkemize büyük katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak ülkemizde eğlence sektörü için üretim yapan birçok firma vardır. Ve bu firmaların desteklenmesi muhakkak gerekmektedir. Ülkemizdeki istihdamın artması için de bu firmaların desteklenmesi ve kolaylıklar sağlanması gerekmektedir.

soft play

Diğer yazılarımızı okumak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

SOFT PLAY ALANLAR İLE AVMLERİN GELİŞİMİ

SOFT PLAY ALANLAR İLE AVMLERİN GELİŞİMİ

Soft play alanların avmlere olan katkısını aşağıdaki yazımızdan okuyabilirsiniz;

Avm’ler gün geçtikçe büyük şehirlerin ve ilçelerin uğrak eğlence merkezi haline geldiğini görmekteyiz. Avmlere olan talep her geçen gün arttığından dolayı avm inşaatları artmaktadır. Bu durum ise avmler arası rekabeti arttırıyor ve talebin azalmasına neden oluyor. Bundan dolayı avmler kendilerini farklılaştırmalıdırlar.

  • AVM’ler nasıl farklılaşır?

Avmler gelişen rekabet ortamında ayakta durabilmek için ve pastadan en büyük payı alabilmek için, diğer avmlerden farklılaşmalıdırlar. Avmler müşterilere sadece sıradan bir alışveriş deneyimi yerine insanların kendisini mutlu hissettiği ve orada olmaktan mutluluk duyacağı bir takım farklılıklar geliştirmelidirler. Bu hususta özellikle çocuklu ailelerin avmlere geldiklerinde rahatça hareket edebilmeleri için çocuklarını güvenebilecekleri bir oyun alanına bırakabilmeleri çok önemli bir husustur. Günümüzde en güvenli ve en hareketli oyun alanları olarak gösterilen yerlere soft play alanlar denmektedir.

Soft play alanlar çocukların daha sağlıklı bir şekilde eğlenebilmeleri için dizayn edilmiş oyun alanlarına denir.  Bundan dolayı avmler farklılaşmak istiyorlarsa bu alanlara daha fazla özen göstermelidirler. Aynı zamanda yapılan piyasa araştırmaları da soft play alanların avmlere yüksek miktarlarda ek gelir getirdiği yönündedir.

Soft play alanların piyasa düzeyi ise gün geçtikçe artmaktadır. Sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmamaktadır. Avmlerin yanında oteller, okullar ve daha birçok etkinlik, fuar gibi alanlara dahi gereklidir. Bundan dolayı yumuşak oyun alanlarınaa yatırım yapılması yerinde ve mantıklı adım olacaktır.

Avmlere yapılan soft play alanlarda dikkat edilmesi gereken unsurlar ise şunlardır;

Avmlere yapılan bu alanlarda ilk unsur alanın yapılacağı yerin ne kadar büyüklükte olduğu tespit edilmeli ve ölçüleri ile birlikte kolon gibi binanın doğasında olan engellerin ortaya çıkartılarak projeyi yapacak olan firmaya net bilgiler verilmesidir. İkinci olarak projenin tasarımında üretici firma ile iletişime geçerek avmnin konseptine uygun bir şekilde üretimin gerçekleşmesini sağlamaktır. Üçüncü olarak yapılması gereken unsur ise avmde kurulumu gerçekleşen alanda görev yapacak kişinin veya kişilerin eğitilmesi ve işe alım süreçlerinin tamamlanmasıdır. Dördüncü olarak oyun alanının tanıtımının yapılması ve özellikle çocuklu ailelerin dikkatini çekecek şekilde pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmalıdır. Son olarak ise kurulan oyun alanının düzenli bakımlarının yapıldığını takip etmek ve olası aksaklıklara karşı planlama yapmaktır.

soft play
soft play

Önceki yazılarımızı okumak için tıklayınız.

Soft Play Alanlar ve Obezite

SOFT PLAY ALANLAR ve OBEZİTE

Soft Play alanlar ve Obezitenin arasındaki ilişkiyi aşağıdaki yazımızdan inleyebilirsiniz:

Günümüzde çocukların eğlence anlayışı çevresel ve teknolojik gelişmelerden dolayı bir takım değişimler gösterdi. Örneğin artık sokaklarda grupça oyun oynayan çocuk sayısı hiç yok denecek kadar azaldı. Sokakların yerini internet cafeler, evdeki tablet ve bilgisayarlar aldı. Bu durum çocuklarımızı dışarıdaki tehlikelerden korumak için iyi bir çözüm gibi görünse de aslında çocuklarımıza bir yandan da zarar vermektedir. Başlıca zararları şunlardır; uzun süre bilgisayar başında oturan bireyler eklem ağrıları ve omurilik bağlantılı ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmaktadırlar. İkinci olarak çocukların konuşma ve iletişim becerilerini yitirmeye başladığı ve daha az iletişim kurarak içine kapanık bireyler olduğu gözlemlenmiştir. Üçüncü büyük neden ise çağımızın ve geleceğimizin önemli rahatsızlıklarından obezite sorunudur. Yapılan araştırmalarda çocukluk çağında kilolu olan çocukların %40 ‘ı ileri yaşlarda obezite ve obeziteye bağlı rahatsızlıkları yaşadıkları araştırmalarda belirtilmiştir.

Uzmanların obezite rahatsızlığını yenmenin en önemli unsurlarından birisinin hareket etmek ve sağlıklı beslenmek olduğunu belirtmişlerdir. Eğer çocuklarımız yeteri kadar hareket etmiyorlarsa sağlıklı beslenmelerine rağmen obez olma olasılıkları yükseliyor. Bundan dolayı çocuklarımız daha fazla hareket halinde olmalıdırlar.

Bu zamanda çocuklarımızın sokakta oynayamayacaklarından ve çocuklarımıza hareket gerektiğinden dolayı soft play alanlar bu konuda oldukça faydalı olabilirler. Soft play alan, çocukların zarar görmeden, kendi yaşıtları ile birlikte eğlenceli vakit geçirecekleri yerlere soft play alan denmektedir. Soft play alanların bir başka avantajı ise başlarında daima bir yetişkinin bekleyerek onların zarar görmelerini engellemektir. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde çocuklarımızın yeni arkadaşlarla tanışması ve onlarla kaynaşıp iletişimini güçlendirerek, ileriki zamanlarda daha özgüvenli bir birey olmasının da önü açılmış oluyor.

soft play
Soft Play

SONUÇ

Obezitenin önüne geçebilmek için daima hareket halinde olarak vücudumuza iyi bakmalıyız. Vücudumuza iyi bakmanın en önemli iki unsuru ise spor yapmak ve sağlıklı beslenmektir. Sağlıklı beslenme konusunu zaten ailedeki anneler en iyi şekilde yaptıkları için geriye sadece spor yapmak kalıyor. Onu da bırakın soft play alanlar sizin ve çocuğunuz için sporu eğlenceli hale getirsin. Unutulmaması gereken son konu ise bu eğlence alanlarının son derece kaliteli, sağlıklı ve güvenli olması gerekliliğidir. Çünkü çocuklarımızı bir hastalıktan korumak isterken diğer bir rahatsızlığa sürüklemek istemeyiz.

 

Diğer yazılarımız : Papatya Minder